Rezygnacja z polisolokaty Skandia w praktyce

Jeszcze kilka lat wielu Polaków chętnie zawierało polisolokaty. Obietnica atrakcyjnych zysków okazywała się bardzo kusząca, ale po czasie okazywało się, że opcja nie jest wcale taka atrakcyjna. Poza tym same zapisy umowy sprawiają, że bardzo trudno ją rozwiązać i wypowiedzenie związane jest z wysokimi karami czy też licznymi i nieadekwatnymi opłatami likwidacyjnymi. Dlatego właśnie wielu klientów rezygnuje z wypowiedzenia umowy, ponieważ nie chcą tracić jeszcze więcej pieniędzy. Warto wiedzieć jednak, że są firmy, które pomagają konsumentom wyjść na prostą.

  1. Jak zrezygnować z polisy?
  2. Kruczki prawne i opłaty w polisach

Jak zrezygnować z polisy?

Wielu klientów podpisało umowy z Vienna Life. Rezygnacja z polisy nie jest skomplikowana, ale odzyskanie kwoty zatrzymanej przez Vienna Life w wyniku wpłaty świadczenia/wartości wykupu wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i doświadczenia. Na szczęście na rynku znaleźć można kancelarie, które pomagają odzyskać opłaty likwidacyjne. To, co samodzielnie jest trudne do zrobienia i wiąże się z dużym ryzykiem, przy wsparciu kancelarii staje się możliwe. Pracownicy bazują przede wszystkim na doświadczeniu i wielu sprawach, jakie już prowadzili przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym. Rezygnacja poprzedzona jest oczywiście bezpłatną analizą prawną konkretnego przypadku. Może się okazać na przykład, że z polisolokaty po wypowiedzeniu umowy nie będzie możliwości odzyskania środków, które zostały pobrane tytułem świadczenia wykupu, a klient w związku z tym nie poniesie dodatkowych kosztów. To się jednak rzadko zdarza. Najczęściej dla klientów zerwanie umowy polisolokaty Skandia będzie wiązać się także ze zwrotem pieniędzy potrąconych w związku z rezygnacją z polisy. Wówczas prawnicy, którzy pomogą przeprowadzić ten proces, wycenią koszty obsługi oraz podejmą odpowiednie działania, aby rozwiązanie umowy z dawną Skandią (obecnie Vienna Life) zostało przeprowadzone bez zbędnych formalności oraz w najkrótszym możliwym czasie.

Klauzule abuzywne i opłaty w polisach

Niestety bardzo często polisolokaty zawierają niekorzystne dla klientów zapisy. Są one związane na przykład ze skomplikowanymi warunkami, a także zawierają różnego rodzaju dodatkowe opłaty. Wiele z takich niekorzystnych paragrafów pojawia się w umowach firmy Skandia. Rezygnacja w wielu wypadkach jest więc walką konsumentów o swoje prawa. Co istotne, po ich stronie stają również organizacje prokonsumenckie takie jak UOKiK oraz Rzecznik Finansowy. Podkreślają w swoich opiniach też to, że praktycznie dla przeciętnego klienta firmy umowy te są niezrozumiałe, a opłaty pobierane przez Skandia przy rezygnacji są niegodziwe i naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Jedyną opcją, by odzyskać środki i zakończyć niekorzystną umowę, staje się skorzystanie z ofert wyspecjalizowanej kancelarii. Pomoc prawna przydaje się również tym, którzy zrezygnowali z polisolokaty, ale chcą uzyskać zwrot wysokiej opłaty likwidacyjnej. W większości przypadków można to zrobić w terminie do 10 lat.