Ubezpieczenie życia i zdrowia w InterRisk

Życie jest nieprzewidywalne i lubi sprawiać niespodzianki – to wie z pewnością każdy z nas. Co gorsza, poważne kłopoty może spowodować nawet jedno niespodziewane wydarzenie takie, jak np. kradzież, ciężka choroba, wypadek samochodowy czy zalanie mieszkania. Choć są to incydenty niemające ze sobą na pozór nic wspólnego, łączy je jedno – ich wystąpienie wiąże się najczęściej z koniecznością poniesienia dużych wydatków. Jak zminimalizować negatywne skutki wystąpienia takich (oraz wielu innych) zdarzeń? Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie.

Ubezpieczenia w InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. prowadzi w Polsce działalność już od niemal trzydziestu lat i specjalizuje się m.in. w ubezpieczeniach majątkowych. Głównym atutem InterRisk jest bardzo doświadczone i wykwalifikowane grono agentów ubezpieczeniowych. Placówki ubezpieczyciela rozsiane są na terenie całej Polski, w tym m.in. w Opolu

Choć głównym obszarem działalności Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk są, jak już wspomniano, ubezpieczenia grupowe, to oferta tego towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. pakiety ubezpieczeń przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych (tzn. nieprowadzących działalności gospodarczej), jak i biznesowych.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń – ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Klienci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z następujących rodzajów polis znajdujących się w ofercie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

  • Ubezpieczenie InterRisk majątkowe, tzn. dla domu (także domu będącego w budowie), mieszkania, wyposażenia,
  • Ubezpieczenie na życie i zdrowie, które jest niezwykle pomocne np. w przypadku takich groźnych chorób, jak: nowotwory, zawały serca itd. (przed skorzystaniem z polisy warto zapoznać się z pełną listą chorób objętych ubezpieczeniem InterRisk),
  • Ubezpieczenie dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów (umożliwia ono pokrycie kosztów związanych z ochroną prawną dla lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz innych zawodów medycznych),
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • Polisy turystyczne (jest to rozwiązanie szczególnie przydatne dla tych, którzy często podróżują),
  • Ubezpieczenie komunikacyjne (ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz dobrowolne AC, ubezpieczenie od NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zielona karta)

InterRisk – oferta dla klientów biznesowych

Ubezpieczenia InterRisk dla biznesu obejmują liczne produkty chroniące przed negatywnymi skutkami cyberprzestępczości i wycieku danych, wandalizmu, kosztów ochrony prawnej oraz wielu innych zdarzeń. Produkty ubezpieczeniowe są dopasowane do poszczególnych branż oraz rozmiarów działalności.