Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę wybierając biuro księgowe!

Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym może przynieść firmie liczne korzyści. Dla uzyskania najlepszych efektów kooperacji konieczny jest jednak przemyślany wybór podmiotu, świadczącego usługi w tym zakresie. Warto stawiać przede wszystkim na te biura, które są w stanie nie tylko spełnić nasze oczekiwania, ale nawet je wyprzedzić, oferując przy tym wachlarz usług, dostosowany do naszych potrzeb.

Czym zajmuje się w praktyce biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe to wyspecjalizowane podmioty, świadczące usługi w zakresie księgowości na rzecz innych przedsiębiorstw. W praktyce najczęściej zajmują się one prowadzeniem ksiąg rachunkowych, inwentaryzacją stanów aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego. Oczywiście zakres usług, świadczonych przez podmiot tego typu może być znacznie szerszy. Z przykładową ofertą firmy z tej branży możemy zapoznać się na stronie “Biuro rachunkowe Włocławek | Teresa Dorsz” – kancelaria ta oferuje między innymi pomoc przy zakładaniu działalności gospodarcze oraz obsługę środków PFRON.

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Wybierając biuro rachunkowe, warto sprawdzić, czy posiada ono certyfikat Ministerstwa Finansów. Obecnie do prowadzenia usług w zakresie księgowości nie jest on co prawda potrzebny, jednak jego posiadanie przez konkretny podmiot świadczy, że wykonuje on swoją działalność co najmniej od roku 2014 (to właśnie wówczas doszło do deregulacji). Oznacza to, że pracownicy danego biura mają dużą wiedzę, wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Należy też sprawdzić, czy konkretna kancelaria księgowa umożliwia stały wgląd do prowadzonej w naszym imieniu dokumentacji. Warto bowiem pamiętać, że to właśnie przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za jej stan, potwierdzając własnoręcznym podpisem zgodność informacji ze stanem faktycznym.

kadry i płace Włocławek

Czy biuro rachunkowe może przechowywać dokumenty księgowe?

Biuro rachunkowe może nie tylko prowadzić w naszym imieniu księgowość, lecz również przechowywać związaną z tym dokumentację. W przypadku, gdy znajduje się ona na stałe w miejscu innym niż siedziba firmy — konieczne jest poinformowanie o tym urzędu skarbowego. Trzeba też zapewnić dostęp do dokumentów odpowiednim organom, na zasadach, które zostały określone w ustawie. Biuro rachunkowe, które świadczy usługi w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej, powinno zapewnić też pełne jej bezpieczeństwo, tak, by nie była ona narażona na zagubienie lub zniszczenie.

Jak wygląda obsługa kadrowo-płacowa, prowadzona przez biuro rachunkowe?

Bardzo często biura rachunkowe zajmują się również obsługą kadrową przedsiębiorstw. Jest to niezwykle efektywne, szczególnie wówczas, gdy jednocześnie temu samemu podmiotowi zewnętrznemu powierzane jest prowadzenie samej księgowości. Trzeba bowiem wiedzieć, że część dokumentacji kadrowej jest jednocześnie dokumentacją księgową. Ich rozdzielenie stanowi więc poważny problem organizacyjny. Warto jednak zadbać o dopełnienie wszelkich formalności — konieczne jest między innymi udzielenie odpowiedniego (imiennego) pełnomocnictwa do prowadzenia teczek osobowych konkretnemu pracownikowi biura rachunkowego.