Notariusz – jakie zadania wykonuje i czym się zajmuje?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, której głównym zadaniem jest dokonywanie czynności notarialnych. To zawód wymagający wykształcenia prawniczego oraz odbycia specjalistycznej aplikacji notarialnej.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusze pełnią wiele ważnych funkcji w życiu społecznym. Ich podstawowymi zadaniami są przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów o szczególnym znaczeniu prawno-społecznym. Wśród nich znajdują się między innymi umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, spadki, testamenty i wiele innych.

Ponadto notariusze mają obowiązek potwierdzenia autentyczności podpisu na różnego rodzaju dokumentach oraz ich odpisów lub kopii. Mają też możliwość udzielania porad prawnych w zakresie swojej specjalizacji.

Dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

Korzystając z usług profesjonalnego notariusza możemy mieć pewność co do legalności naszych działań prawnych oraz uniknąć późniejszych problemów wynikających ze złej formy dokumentu lub jego niepełnej treści.

Warto również wspomnieć o tym, że akty sporządzone przez notariusza posiadają moc dowodową przed sądem i organami administracyjnymi.

Jakie są koszty usług notarialnych?

Koszty usług notarialnych uzależnione są od rodzaju czynności, jaką wykonuje notariusz. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie taryfy opłat notarialnych i zawsze musi być uiszczona w momencie dokonywania danej czynności.

Jak zostać notariuszem?

Aby zostać notariuszem, należy posiadać wykształcenie prawnicze oraz odbyć specjalistyczną aplikację notarialną. Aplikacja ta trwa około 2 lat i składa się z teoretycznej nauki oraz praktyki pod nadzorem doświadczonego notariusza. Po ukończeniu aplikacji kandydat na notariusza musi jeszcze przejść egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu i wpisaniu na listę adwokatów i radców prawnych prowadzoną przez Krajową Radę Notarialną, przyszły notariusz może rozpocząć pracę w zawodzie.

Zobacz więcej: https://notariusznosek.pl/

Podsumowując, notariusz to osoba zaufania publicznego pełniąca ważną funkcję społeczną. Dzięki jego pomocy możemy mieć pewność co do legalności naszych działań prawnych oraz uniknąć późniejszych problemów wynikających ze złej formy dokumentu lub jego niepełnej treści.