Windykacja – formy i organizacja procesu

Windykacja ma służyć przede wszystkim poprawie płynności finansowej jednostki gospodarczej. Skupia się ona na ściąganiu należności przeterminowanychTym różni się ona od innych form ściągalności należności, jak na przykład faktoring. Celem windykacji jest także rozpowszechnienie dyscypliny finansowej wśród swoich kontrahentów, co sprowadza się do jak najmniejszej ilości nieściągalnych należności.

Sposoby windykacji

Windykację można prowadzić wewnątrz firmy lub dokonuje jej firma windykacyjna w ramach outsourcingu usług. Najczęściej polega na kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem. Może realizować ją dział zajmujący się płatnościami i analizą należności. Jeśli jest to natomiast windykacja terenowa, polegająca na bezpośrednim kontakcie z klientem, często zleca się taką działom sprzedażowym, którzy z klientami mają najwięcej styczności. Niemniej jednak najlepiej taką usługę zlecić doświadczonym windykatorom.

Kto ponosi koszty windykacji?

Najczęściej koszty windykacji ponoszą przedsiębiorcy, którzy jej dokonują, niemniej jednak według prawa istnieje tak zwana windykacja na koszt dłużnika. Umożliwiają to zapisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a także ustawy z dnia 28 kwietnia o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Aktualna wysokość kwoty związanej ze ściągalnością należności, o którą można się ubiegać jest równowartość 40 euro. Przelicza się ją według kursu ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąca od terminu płatności.

Jak zorganizować windykację?

Jak wiadomo płynność, tak jak i rentowność jest ważna w każdej firmie, dlatego nie można dopuszczać do wydłużania oraz przekraczania terminów płatności. Stosowanie skont bądź rabatów za płatność w szybkim terminie na pewno przybliża do sukcesu, ale warto też mieć wgląd na owocność współpracy nim pogrozimy komuś sprawą w sądzie. Wyspecjalizowany dział windykacji ma sens, ale jak ważna jest znajomość procesu sprzedażowego względem klienta. Brak pojęcia o tym skutkuje zahamowaniem współpracy. Kiedy klient kupuje nasz produkt lub usługę i jest usatysfakcjonowany, a jednocześnie nasza firma naciska ciągłymi ponagleniami, poziom satysfakcji spada. To nie windykator dyktuje warunki wymiany handlowej tylko sprzedawca. Pamiętajmy zatem, że osoby zajmujące się sprzedażą w danej firmie najlepiej znają upodobania danego klienta. Liczy się więc współpraca działu windykacji z działem sprzedażowym.