W jaki sposób można uzyskać alimenty za poprzednie lata?

W jaki sposób można uzyskać alimenty za poprzednie lata? Z tym pytaniem brykają często rodzice, którzy nie mogą uzyskać od byłego partnera lub partnerki należnych alimentów, ale również dorosłe dzieci, które nie osiągnęły 26 roku życia, a wciąż kontynuują edukację. Z tego też względu postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej, jakie mają oni realne szanse na uzyskanie należnych im pieniędzy.

Wniosek o roszczenie regresowe

Co do zasady, przyjmuje się, że alimenty przysługują na potrzeby bieżące osoby, która jest do nich uprawniona. Nie oznacza to jednak tego, że nie można wystąpić do sądu z tak zwanym roszczeniem regresowym. Muszą jednak ku temu być spełnione odpowiednie warunki prawne. Takim warunkiem może być na przykład zobowiązanie, jakie rodzic musiał zaciągnąć, aby móc utrzymać dziecko, jak na przykład kredyt. Przesłanką do uzyskania świadczenia regresowego jest również udowodnienie przed sądem, że całość utrzymania dziecka w danym okresie spadła tylko i wyłącznie na jednego rodzica, a nie tak jak powinno to być, czyli na obojga z nich. Co ważne, wyrok w tego typu sprawach ma natychmiastową wykonalność. Oznacza to, że jeżeli sąd zarządzi, że pozwany ma wypłacić roszczenie regresowe, to już w dniu wyroku pozwany może mieć zaległości alimentacyjne, a te mogą rodzic wobec niego dodatkowe konsekwencje prawne, takie jak na przykład postępowanie komornicze.

W jaki sposób można wystąpić do sądu z żądaniem regresowym?

Co do zasady istnieją dwa sposoby wystąpienia do sądu z żądaniem regresowym, a mianowicie sami możemy sporządzić wniosek do sądu, oraz poprosić o pomoc adwokata. W tym pierwszym przypadku musimy liczyć się z tym, że po pierwsze powinniśmy mieć odpowiednią wiedzę prawną, po drugie wiedzieć jak odpowiednio sporządzić tego typu wniosek. Jeżeli zaś zdecydujemy się na tą drugą opcję, to adwokat sporządzi za nas odpowiednie pismo, a nawet może reprezentować nas przed sądem. Ta druga opcja jest o tyle wygodna, że musimy szczegółowo znać przepisy prawne, oraz różne zawiłości z nimi związane. Pamiętajmy jednak, że musimy udowodnić, że koszty, które ponieśliśmy, były faktycznie przeznaczone na utrzymanie osoby, której przysługiwały alimenty, czyli na przykład rachunki z prywatnych klinik.

Dlaczego warto skorzystać w tego typu przypadkach z pomocy kancelarii adwokackiej?

Ponieważ przede wszystkim kancelaria ma odpowiednich ludzi, którzy mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób odpowiednio poprowadzić tego typu sprawę. Wbrew powszechnej opinii nie wystarczy tylko znać przepisy- sprawę trzeba też odpowiednio przedstawić przed sądem. Doskonałym przykładem może być tutaj kancelaria w mieście Konin, która ma już spore doświadczenie w tego typu sprawach. Kolejną kwestią jest stres związany ze sprawami alimentacyjnymi, które nigdy nie są przyjemne- dzięki skorzystaniu z oferty kancelarii adwokackiej możemy za to przynajmniej częściowo go zredukować, gdyż nie musimy samodzielnie myśleć, w jaki odpowiedni sposób poprowadzić sprawę przed sądem, aby uzyskać pozytywny efekt.

Podsumowanie

Wbrew powszechnej opinii uzyskanie alimentów za poprzednie lata nie jest takie proste, jak mogłoby się to wydawać. Nie oznacza to jednak tego, że takie sprawy są z góry skazane na porażkę. Pamiętajmy jednak, że w tego typu sprawach sąd przede wszystkim kieruje się dobrem osoby uprawnionej do pobierania świadczenia alimentacyjnego. Z tego też względu może on zażądać dokumentacji potwierdzającej, że na przykład świadczenie alimentacyjne było zbyt małe, a co za tym idzie rodzic lub opiekun prawny ponosił wyższe koszty utrzymania dziecka, czy też osoby, której przysługiwały alimenty.