Terminowa spłata chwilówki. Dlaczego to takie ważne?

Zła kondycja domowych finansów często prowadzi do konieczności zaciągania coraz to nowych zobowiązań. Kredyt pozyskiwany poza bankiem jest dla wielu osób ostatnią szansą uratowania ich płynności finansowej, aczkolwiek często jest to złudna nadzieja, gdyż wiele osób zaciąga je w sposób nierozważny.

Czy chwilówka jest skuteczną metodą spłaty kredytu?

Cechą chwilówki jest jej wysokie oprocentowanie i relatywnie niewielka wartość. Jest to produkt finansowy, którego maksymalna wysokość dla osób nieposiadających historii pożyczkowej sięga maksymalnie 1 – 2 tysiąca złotych. Nie jest to dużo, jeśli weźmie się pod uwagę rosnące, miesięczne zadłużenie. Za pomocą chwilówki można spłacić jedną lub dwie raty kredytu i zostawić sobie coś na życie. Niestety, zobowiązania te są zwykle zaciągane przez osoby, które zbyt pozytywnie widzą swoje możliwości finansowe. Oznacza to, że ryzyko opóźnień w spłacie jest bardzo wysokie, co z kolei skutkuje dodatkowymi kosztami, cesją wierzytelności, a nawet wpisaniem do rejestru dłużników. Ta ostatnia opcja jest nazywana tzw. opcją atomową, gdyż skutkuje ona brakiem możliwości zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Jak poradzić sobie z nadmiarem zobowiązań?

Jeśli istnieje ryzyko, że chwilówka od ręki nie zostanie spłacona w terminie, warto skorzystać z ofert firm pozabankowych zajmujących się udzielaniem pożyczek konsolidacyjnych. Dzięki nim można skonsolidować kilka chwilówek i jednocześnie rozłożyć całe zobowiązanie w czasie. W zamian klient płaci jedną, korzystną finansowo ratę. Naturalnie zobowiązanie to jest droższe niż wszystkie niespłacone chwilówki razem wzięte, ale dzięki rozbiciu w czasie, można liczyć na niską ratę i odzyskanie płynności finansowej. Pożyczone w ten sposób środki wędrują na konto dotychczasowych wierzycieli, co całkowicie zaspokaja ich roszczenia finansowe.

Warto negocjować!

Oferowana w ramach chwilówek szybka gotówka ma często swoją cenę. Jest nią ryzyko, że łączne zadłużenie będzie stopniowo wzrastać. Spirala zadłużenia to bardzo niebezpieczne zjawisko, z którym poradzić sobie mogą tylko profesjonaliści. Trzeba pamiętać, że firmom pożyczkowym zależy na tym, by odzyskać pożyczone dłużnikowi pieniądze. Dlatego zwykle oferują oni polubowne rozwiązanie, dzięki któremu spłata zobowiązania jest łatwiejsza. Z taką propozycją warto wychodzić wcześniej, to jest wówczas, gdy termin spłaty jeszcze nie minął. Podsumowując, szybka gotówka kusi każdego. Trzeba jednak pamiętać, że jej zaciągnięcie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które pożyczkobiorca musi mądrze skalkulować.