Jak długoterminowo inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje może polegać nie tylko na spekulacji, ale być również realizowane zgodnie ze strategią długoterminową. Na czym to polega? Jakie narzędzia wykorzystują osoby inwestujące długoterminowo w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na zakupie papierów wartościowych w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Cechą charakterystyczną tej strategii jest brak horyzontu czasowego, w którym ma nastąpić sprzedaż akcji, a co za tym idzie inwestor może również liczyć na wypłatę ewentualnych dywidend z tytułu posiadania akcji. Ich otrzymanie pozwala uzyskać znacznie wyższą stopę zwrotu z inwestycji. W tym miejscu warto również podkreślić, że długoterminowe inwestowanie w akcje nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, ponieważ analiza portfela jest w tym przypadku przeprowadzana z reguły raz na kilka miesięcy. Wówczas również inwestor podejmuje decyzje o zakupie nowych akcji lub sprzedaży, tych które posiadał do tej pory.

Jak długoterminowo inwestować w akcje?

Z technicznego punktu widzenia długoterminowe inwestowanie w akcje niczym nie różni się od zakupu akcji w każdej innej strategii. Wymaga zatem posiadania rachunku maklerskiego, który daje możliwość zakupu akcji. Obecnie konto maklerskie można założyć i obsługiwać przez Internet, co jest nie tylko szybkie, ale również wygodne. Możliwość taką daje oficjalna strona brokera, który pozwala inwestować w akcje notowane na kilkudziesięciu światowych giełdach. W tym miejscu warto podkreślić, że odpowiedni wybór brokera przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wysokość potencjalnych zysków, co wynika z wysokości pobieranych opłat. O tym co jeszcze wziąć pod uwagę przy wyborze brokera można przeczytać w artykule przedstawiającym mechanizm otwierania rachunku maklerskiego.

Długoterminowe inwestowanie w akcje – narzędzia

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez inwestorów realizujących strategię długoterminowego inwestowania w akcje jest analiza fundamentalna. Jak sama nazwa wskazuje skupia się ona na fundamentach spółki, czyli m.in. jej strukturze, finansach, czy planach inwestycyjnych. Poza tym uwzględnia również dane w skali makroekonomicznej zarówno w ujęciu całej gospodarki, jak i danego sektora.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, którą może zastosować praktycznie każdy. Jej zaletą jest przede wszystkim fakt, że nie wymaga ciągłego śledzenia notowań oraz podejmowania błyskawicznych decyzji.