Czy zmniejszenie raty kredytu jest możliwe?

Kredyt to zobowiązanie zaciągane na kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt lat. W trakcie tak długiego czasu sytuacja finansowa kredytobiorcy może zmienić się o 180 stopni, co skutkuje koniecznością zmniejszenia lub zawieszenia dotychczasowych rat. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to w jaki sposób obniżyć comiesięczną kwotę pokrywającą zaciągnięte zobowiązanie?

Jak zmniejszyć raty kredytu?

Zmniejszenie raty kredytu jest jak najbardziej możliwe, a niekiedy wręcz wskazane. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których kredytobiorca nie jest w stanie regularnie spłacać określonej sumy, co może skutkować powstaniem zadłużenia niekorzystnego zarówno dla osoby obarczonej zobowiązaniem, jak i samego banku. Istnieje kilka sposobów na poradzenie sobie w takich okolicznościach.

Pierwszą metodą obniżenia rat są tak zwane wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu konieczności spłacania zobowiązania na kilka miesięcy, w trakcie których osoba zadłużona będzie mogła poradzić sobie z trudną sytuacją finansową. Po upływie tego czasu konieczny jest powrót do standardowej lub zwiększonej formy wpłat. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy klientem i bankiem.

Dobrym pomysłem jest także konsolidacja zadłużeń polegająca na połączeniu kilku zobowiązań w jedno o korzystniejszym oprocentowaniu. Wówczas konieczne jest płacenie pojedynczej raty, która często okazuje się znacznie niższa niż suma opłat pokrywających pojedyncze kredyty. Jest to bardzo powszechna opcja trafiająca w gusta klientów zaciągających zobowiązania w różnych miejscach.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest jednak zmiana harmonogramu spłat, czyli wydłużenie łącznego czasu uregulowania zobowiązania o kilka miesięcy lub nawet lat przy jednoczesnym zmniejszeniu rat. Ustalenie nowych zasad związanych z kredytem jest możliwe w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości danego klienta. Oznacza to, że wysokość rat jest wyliczana na podstawie aktualnej sytuacji finansowej w taki sposób, by pozwalała ona na zachowanie godnego poziomu życia przy jednoczesnej kontynuacji spłaty zobowiązania.

Kto może pomóc w zmniejszeniu rat kredytu?

Aby zmniejszyć ratę kredytu, należy skontaktować się z bankiem, w którym zostało zaciągnięte dane zobowiązanie. Istnieją również specjalne firmy, takie jak dFinance, zajmujące się negocjowaniem najlepszych warunków kredytów, ich konsolidowaniem i dostosowywaniem wysokości wpłat do możliwości danego kredytobiorcy. W ten sposób zmniejszenie rat staje się jeszcze łatwiejsze, a Ty nie musisz prowadzić negocjacji bezpośrednio z bankiem.