Co trzeba zrobić, aby uzyskać dopłatę do zaniżonego odszkodowania z OC?

W momencie wystąpienia wypadku, czy też kolizji, poszkodowany uprawniony jest do uzyskania należnego odszkodowania z OC. Czy osoba poszkodowana musi zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela, nawet kiedy nie jest ona dla niego korzystna? Oczywiście, że nie. Alternatywę stanowi dopłata do odszkodowania z OC, które jest zaniżone. 

Dopłata do odszkodowania jest to korzyść majątkowa, jaką można uzyskać, składając odpowiednie dokumenty. Warto przeanalizować, czy faktycznie otrzymana kwota jest zaniżona, a następnie można ubiegać się o wspomnianą dopłatę. Co zrobić, aby ją otrzymać? Jakie kroki należy podjąć i gdzie się zgłosić po pomoc? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy: i co dalej?

Co dalej zrobić, kiedy odszkodowanie z OC jest zaniżone? Przede wszystkim należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację. To w niej poszkodowany powinien określić kwotę odszkodowania, jaka według niego mu przysługuje. W reklamacji tej trzeba określić dokładnie uzasadnienie, zgodnie z którym przysługuje pokrzywdzonemu dopłata do odszkodowania. 

O czym jeszcze warto pamiętać? O załączeniu kompletu dokumentów potwierdzających swoje roszczenie. Dokument taki stanowić może kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę, w którym występują zaniżenia. Należy pamiętać o dołączeniu wszystkich istotnych dokumentów potwierdzających, że roszczenie jest słuszne i zasługuje na dodatkową dopłatę. 

Uzasadnienie ma ogromne znaczenie i powinno zostać napisane dokładnie, z uwzględnieniem wszelkich szczegółów. W przeciwnym razie reklamacja może zostać odrzucona. Warto pamiętać, że ubieganie się o taką dopłatę, jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie minęły jeszcze 3 lata od wydania wspomnianej decyzji ubezpieczyciela. Wyjątek tutaj to szkody, które powstały w wyniku popełnionej zbrodni, lub występku, jednakże postępowanie w tej sprawie umorzono, wówczas termin ten wynosi lat 20. Cała procedura uzyskania dopłaty, nie jest skomplikowana. Składając reklamację, dołącza się do niej kosztorys, oraz ewentualnie inne, takie jak fotografie, itp. Całe roszczenie uzasadnia się i czeka na decyzję. Jeśli w kosztorysie występują zaniżenia, wtedy może przysługiwać konkretna kwota dopłaty, którą następnie otrzymuje osoba poszkodowana. Aby uzyskać rzetelną pomoc, warto zajrzeć tutaj https://www.helper-cpp.pl/.

Dopłata do odszkodowania: kto może pomóc w jej uzyskaniu?

Podkreślić należy, że przeważnie zawsze ubezpieczyciele rozpatrują składane reklamacje w sposób negatywny. Gdzie można szukać pomocy, aby uzyskać dopłatę do odszkodowania? Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej i wysoce skutecznej. Helper – Centrum Pomocy Prawnej sp. zo.o. to centrum odszkodowań, które pomaga na każdym etapie uzyskiwania dopłaty do zaniżonego odszkodowania. Świadczona pomoc obejmuje zarówno fachowe wsparcie, jak i wskazówki w zakresie kwestii formalnych. Zespół prawników przestrzega całej procedury i kontroluje, czy ubezpieczyciel przestrzega odpowiednich przepisów. Skrupulatne zebranie wszystkich istotnych dokumentów ma ogromne znaczenie na późniejsze powodzenie podjętych działań. Korzystając z tej formy wsparcia, zyskać można także pośrednika między poszkodowanym a ubezpieczycielem. Także wtedy, gdy sprawa zostaje skierowana na drogę sądową, poszkodowany może liczyć na pomoc. Centrum Pomocy Prawnej pilnuje, aby dopłata dla poszkodowanego była jak najwyższa. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło zbudować solidną wiedzę i pewność działania, które gwarantują sukces. Firma odszkodowawcza, ustala, który z podmiotów ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Stoi również na straży przestrzegania przepisów. Poszkodowany zostaje więc otoczony profesjonalnym wsparciem na każdym etapie ubiegania się o dopłatę do odszkodowania. Wybór profesjonalnej firmy odszkodowawczej gwarantuje uzyskanie najwyższej kwoty dopłaty i oszczędność czasu, a także pieniędzy dla osoby poszkodowanej.

Kiedy poszkodowany otrzymuje zaniżone odszkodowanie z OC, przysługuje mu dopłata do odszkodowania. Zawsze warto się o nią ubiegać, jeśli w kosztorysie sporządzonym przez rzeczoznawcę występują określone zaniżenia. Korzyść dla poszkodowanego może być wielka, a niczego on nie traci i nie jest obarczony żadnym ryzykiem, dlatego zawsze warto spróbować i uzyskać odszkodowanie, jakie faktycznie jest należne. Wybranie fachowego wsparcia zwiększa dodatkowo szansę na sukces w uzyskaniu dopłaty, ponieważ kancelaria odszkodowawcza pilnuje, aby złożone zostały właściwe dokumenty, kontaktuje się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a poszkodowany uzyskał możliwie najwyższą kwotę dopłaty do odszkodowania z OC.