Kto jest kim w zakresie cyberbezpieczeństwa

W ciągu niecałych dwudziestu lat ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa przekształciło się z marginalnej firmy w obowiązkowe narzędzie do zarządzania ryzykiem dla każdej firmy, która posiada systemy lub operacje sieci komputerowej umożliwiające dostęp do Internetu. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa wzrosła liczba firm oferujących taką ochronę, a wszystkie z ulepszonymi ubezpieczeniami aktuarialnymi, które uwzględniają szczególne narażenie każdej ubezpieczonej firmy na straty finansowe z powodu naruszenia ich sieci. Obecna pula ubezpieczycieli, którzy ubezpieczają i oferują ubezpieczenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, są pionierami w tej dziedzinie.

TechInsurance

TechInsurance została założona w 1997 roku, aby oferować ochronę ubezpieczeniową freelancerów technologii informatycznych i małych firm informatycznych. Firma oferuje własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywające straty wewnętrzne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane ze stratami poniesionymi przez klientów strony objętej ubezpieczeniem. Specjalizując się w ubezpieczeniach od błędów i przeoczeń, TechInsurance nadal zapewnia wysokiej jakości usługi.

Aon

Gigant zajmujący się doradztwem i ubezpieczeniami, Aon, oferuje ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego globalnym firmom z listy Fortune 500, małym firmom i większości innych podmiotów między tymi dwiema skrajnościami. Internetowe narzędzie do diagnostyki cybernetycznej firmy Aon pozwala swoim klientom ocenić ich narażenie na bezpieczeństwo sieci i naruszenia prywatności i zrozumieć skalę ich narażenia na straty finansowe związane z tymi naruszeniami.

Chubb

Chubb jest największym na świecie publicznym ubezpieczycielem nieruchomości i ofiar wypadków. W Stanach Zjednoczonych Chubb oferuje menu à la carte opcji ubezpieczenia od cyberbezpieczeństwa, w tym ubezpieczenia specyficzne dla prywatności i potrzeb regulacyjnych branży opieki zdrowotnej.

CyberPolicy

CyberPolicy jest jednym z nowszych podmiotów na liście dostawców cyberbezpieczeństwa . Firma jest centrum wymiany informacji na temat ochrony firm przed zagrożeniami cybernetycznymi. Koncentruje się na pomocy przedsiębiorstwom w tworzeniu spersonalizowanych planów ubezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz w porównywaniu i zakupie oprogramowania i usług w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Spółka dominująca CyberPolicy jest wspierana przez Chubb i inne podmioty.

Hartford

Hartford zapewnia różnorodne produkty ubezpieczeniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa i naruszeń danych dla każdej firmy. Podobnie jak konkurenci, Hartford oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jako dodatkowe ubezpieczenie właścicieli firm i ogólne polisy odpowiedzialności, które oferuje swoim klientom.

SWBC

SWBC to prywatna, zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe, która oferuje usługi ubezpieczeniowe, hipoteczne i inwestycyjne instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym. Ubezpieczenie firmy w zakresie ochrony przed cyberbezpieczeństwem obejmuje straty finansowe związane z odpowiedzialnością za media elektroniczne, które naruszyły dane osobowe, a także grzywny i kary nakładane przez organy regulacyjne po wystąpieniu naruszenia danych.

The Travellers Companies, Inc.

Travellers oferuje ochronę przed cyberprzestępczością dla wielu branż i firm różnej wielkości, w tym podmiotów publicznych, firm technologicznych i małych firm . Podmioty publiczne, w tym gminy, systemy tranzytowe i organizacje sektora publicznego, są narażone na zwiększone ryzyko cyberataku ze względu na rodzaj i liczbę przechowywanych przez nich informacji publicznych. Travellers opracował szeroką opcję ubezpieczenia od cyberbezpieczeństwa dla tych podmiotów publicznych.

Żadna lista firm, które twierdzą, że jest kimś, kto jest podmiotem w danej branży, nie pozostanie statyczna. Podmioty ubezpieczeniowe, które obecnie oferują polisy właściciela firmy i ogólne polisy odpowiedzialności, prawdopodobnie dodadzą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w miarę wzrostu zapotrzebowania na tę ochronę.

Konkurencja między ubezpieczycielami przyniesie korzyści stronom objętym ubezpieczeniem dzięki korzystniejszym składkom, lepszemu pokryciu i większemu doświadczeniu, aby pomóc tym stronom w ochronie przed naruszeniami danych i stratami finansowymi związanymi z tymi naruszeniami. Tak długo, jak hakerzy podejmą wyzwanie naruszenia sieci systemów informatycznych jednostki, dostawcy cyberbezpieczeństwa będą pomagać swoim klientom w wznoszeniu barier przed tymi atakami i odzyskiwaniu strat finansowych, gdy bariery te mogą zostać naruszone.

Gdy szukasz polisy na cyberbezpieczeństwo, masz do wyboru wiele możliwości. Tylko upewnij się, że masz najlepszą ofertę!