Emerytalne ubezpieczenie na życie dla ostrożnego planowania finansowego

Obecnie więcej Polaków przechodzi na emeryturę, niosąc znacznie więcej długów niż w przeszłości. Rodzaje długów Kanadyjczycy przechodzą obecnie na emeryturę wraz z: hipotekami, pożyczkami, osobistymi liniami kredytowymi i długami z kart kredytowych. Jeśli jesteś jednym z wielu Kanadyjczyków zaciągających ze sobą wiele długów na emeryturze, ubezpieczenie na życie emerytów może być odpowiedzią na zapewnienie ostrożnego planowania finansowego.

Dla znacznej większości Kanadyjczyków pierwszym źródłem dochodu z emerytury są często ich oszczędności na RRSP. Istnieje jednak limit tego, co można zainwestować, a wypłaty będą podlegać podatkowi. Dlatego więcej Kanadyjczyków wybiera strategię ubezpieczenia na życie dla emerytów w celu dodatkowego planowania emerytalnego.

Plan ubezpieczenia na życie dla emerytów i rencistów

Emerytalna polisa ubezpieczeniowa na życie, szczególnie stała polisa ubezpieczeniowa na życie, jest idealnym narzędziem schronienia podatkowego w Kanadzie. Niemal cały wzrost stałej polisy ubezpieczeniowej na życie powoduje odroczenie podatku wraz z jego ogromnymi dodatkami. Porównując wzrost polisy ubezpieczeniowej na życie chronionej podatkiem z opodatkowaną inwestycją, taką jak GIC, dość zaskakujące jest zauważenie dużej różnicy wzrostu wynikającej z wolnego od podatku charakteru polisy ubezpieczeniowej na życie.

Dzięki lewarowanemu planowi ubezpieczeń na życie inwestor wykorzysta wartość gotówkową polisy na dochody emerytalne, do których zwykle można uzyskać dostęp poprzez polisę ubezpieczeniową za pośrednictwem banku będącego własnością towarzystwa ubezpieczeniowego. W ten sposób polisa ubezpieczeniowa zostanie pożyczona wyłącznie, a nie wypłacona technicznie. Wartość polisy nadal rośnie, co równoważy wzrost wartości kredytu. W tej strategii inwestycyjnej kluczowe jest, aby polisa była wypłacana bez podatku jako świadczenia z tytułu śmierci wypłacanego beneficjentom w 100% bez podatku.

Wykorzystuje do ubezpieczenia na życie emerytów

Planowanie ubezpieczenia na życie dla emerytów powinno być częścią ogólnej strategii planowania finansowego. Emerytalne ubezpieczenie na życie może służyć do spłacania zaległych długów po śmierci, a nie do likwidacji aktywów w celu spłaty tych długów. Ten rodzaj ubezpieczenia na życie jest dobrym narzędziem planowania finansowego zapewniającym wygodną emeryturę, ponieważ zapewnia ubezpieczonym szereg korzyści, w tym:

Pokrycie podatków w chwili śmierci: po przejściu może być wysokie obciążenie podatkowe nieruchomości z powodu dochodów z RRSP, nieruchomości, zysków kapitałowych z portfeli inwestycyjnych i innych źródeł dochodu. Do opłacenia tych podatków można wykorzystać emerytalne ubezpieczenie na życie. Oznacza to, że Twoi beneficjenci uzyskają więcej Twojego dziedzictwa, ponieważ rachunek podatkowy jest opłacany z funduszy ubezpieczeń na życie.

Pokrycie kosztów końcowych: Każda nieruchomość ma wydatki, dlatego ważne jest, aby mieć gotówkę na pokrycie tych wydatków. Emerytalne ubezpieczenie na życie może pokryć koszty pogrzebu i pochówku, a także wszelkie opłaty prawne.

Dochód dla osób pozostających na utrzymaniu: ważne jest, aby pomyśleć o bezpieczeństwie finansowym osób pozostających na utrzymaniu, takich jak małżonek, dzieci i wnuki, po śmierci. Czy będą potrzebować więcej dochodów, aby utrzymać styl życia i spłacić długi? Emerytalne ubezpieczenie na życie jest idealnym sposobem na zapewnienie im ochrony finansowej i spokoju.

Utwórz większą posiadłość dla beneficjentów: Pozostawienie pieniędzy dla bliskich to wspaniały sposób, aby pokazać im, ile dla nich znaczysz. Prezent bez podatku pomoże im iść naprzód, nie martwiąc się o trudności finansowe. Również utworzenie puli gotówki pozwala wykonawcy egzekucji na wyrównanie wszystkich beneficjentów.

Ochrona twoich aktywów i majątku w trakcie i na emeryturze jest ważna dla ciebie i twoich bliskich. Jeśli jesteś jednym z wielu Kanadyjczyków, którzy starają się oszczędzać na emeryturę, ubezpieczenie na życie emerytów może być właściwym rozwiązaniem planowania finansowego.