5 rodzajów ubezpieczeń biznesowych na nieplanowane sytuacje awaryjne

Od dnia, w którym biznesmen zaczyna prowadzić działalność, jest narażony na różnego rodzaju wyzwania. Firma nadal jest zagrożona, nawet zanim zatrudni swojego pierwszego pracownika, zwiększając w ten sposób potrzebę uzyskania idealnej ochrony ubezpieczeniowej. Pojedyncze katastroficzne zdarzenie lub proces sądowy może więcej niż wystarczać do wyeliminowania firmy biznesowej, nawet nie dając jej możliwości utrzymania się na powierzchni. Należy jednak zauważyć, że istnieje szeroki zakres polis ubezpieczeniowych chroniących je przed wszystkimi takimi przeszkodami. Spójrz na kilka rodzajów ubezpieczeń, które firma powinna posiadać, aby uchronić się przed nieprzewidzianymi sytuacjami kryzysowymi.

1: Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest również nazywane ubezpieczeniem od błędów i zaniedbań (E&O), co chroni firmę przed wszelkimi roszczeniami z tytułu zaniedbań spowodowanymi nadużyciami wynikającymi z błędów lub braku dobrego działania. W odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej nie ma polisy, która byłaby odpowiednia dla wszystkich firm. Każda organizacja ma swoje własne poziomy priorytetów, o które należy dbać w spersonalizowanych zasadach dostosowanych do potrzeb firmy.

2: Ubezpieczenie od odszkodowań dla pracowników

Po zatrudnieniu pierwszego pracownika firma powinna natychmiast dodać ubezpieczenie odszkodowawcze pracownika do swojego portfela. Obejmuje to świadczenia z tytułu śmierci, inwalidztwo, leczenie, jeśli pracownik zostanie ranny lub umrze z powodu swojego rodzaju pracy w firmie. Chociaż możesz mieć wrażenie, że pracownicy są zaangażowani w pracę, która wiąże się z niskim ryzykiem, niewiele schorzeń, takich jak zespół cieśni nadgarstka lub urazy poślizgnięcia i upadku, mogą prowadzić do kosztownego roszczenia.

3: Ubezpieczenie nieruchomości

Niezależnie od tego, czy firma jest właścicielem powierzchni, czy wynajmuje ją, uzyskanie ubezpieczenia nieruchomości jest koniecznością. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje oznakowanie, sprzęt, wyposażenie i meble na wypadek burzy, pożaru lub kradzieży. Ale to nie znaczy, że wydarzenia takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, które prowadzą do masowego rażenia zostaną objęte. Jeśli Twoja firma znajduje się w obszarze, który jest podatny na takie klęski żywiołowe, skontaktuj się z ubezpieczycielem, aby zaoferować Ci osobną polisę.

4: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt

Jeśli Twoja firma zajmuje się wytwarzaniem produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynku, zdecydowanie powinieneś mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt. Chociaż jesteś firmą, która dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę swoich produktów, możesz jednak nagle znaleźć swoje imię i nazwisko w jakiejś sprawie sądowej, która może być wynikiem szkód spowodowanych przez niektóre Twoje produkty. W związku z tym ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt chroni firmę podczas takich wydarzeń.

5: Ubezpieczenie pojazdu

Jeżeli używane są pojazdy firmy, powinny one mieć odpowiednie ubezpieczenie, aby zabezpieczyć biznes przed odpowiedzialnością na wypadek wypadku. Przedsiębiorcy muszą ubezpieczyć 3 rd roszczeń osób, ale może mieć także kompleksowe ubezpieczenie, które może pokonać pojazd w każdym wypadku. W przypadku, gdy pracownicy korzystają z pojazdów osobowych, ich polisa ubezpieczeniowa może je również obejmować.

Tak więc, jeśli masz odpowiednią polisę ubezpieczeniową dla biznesu, możesz pozwolić swojej firmie uniknąć poważnych strat podatkowych z powodu jakiegoś katastroficznego zdarzenia. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju powinieneś otrzymać dla swojej firmy.