Darmowe porady prawne – gdzie można uzyskać?

Podpisywanie umowy o pracę, zawarcie umowy najmu czy pożyczki – wszystkie te kwestie są regulowane przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia (np. Kodeks cywilny). Niestety, sprawy te często stają się bardzo zawiłe, a pomoc prawnika okazuje się niezbędna. Jeśli nie dysponujemy środkami wystarczającymi na pokrycie kosztów płatnej porady prawnej – możliwe jest skorzystanie z innego rozwiązania, czyli darmowych porad.

Darmowa porada prawna Łódź – gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc?

Usługa darmowej pomocy prawnej jest zapewniana przez wykwalifikowanych prawników wyznaczonych do realizacji tego zadania m.in. przez Okręgową Radę Adwokacką. Darmowe porady prawne są świadczone w całej Polsce. Także w Łodzi znajduje się wiele punktów (niemal trzydzieści), w których można uzyskać niezbędną i nieodpłatną pomoc z zakresu prawa. Punkty darmowej pomocy prawnej są położone głównie w budynkach administracji samorządowej, między innymi w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (MOPS), Powiatowym Urzędzie Prawy (PUP), Zarządzie Lokali Miejskich oraz łódzkim ratuszu.

Darmowa pomoc prawna – kiedy można z niej skorzystać?

Do uzyskania pomocy mają prawo wszyscy znajdujący się w ciężkiej sytuacji bytowej i z tego powodu nie mający możliwości skorzystania z płatnej pomocy. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć prawnikowi świadczącemu bezpłatne porady oświadczenie woli.

Jakie gałęzie prawa obejmuje darmowa porada prawna? Właściwie wszystkie dotyczące osób nieprowadzących działalności gospodarczej – te ostatnie są wyłączone z katalogu spraw objętych taką pomocą. Taka sytuacja oznacza zatem, że z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą skorzystać osoby chcące uzyskać informacje związane z funkcjonowaniem firmy (takie kwestie są regulowane np. przez ustawę o rachunkowości, ustawę o podatku od towarów i usług oraz Prawo przedsiębiorców) – w tych przypadkach jedynym rozwiązaniem jest tradycyjna, płatna pomoc świadczona przez kancelarie prawne.

Bezpłatna pomoc prawna może zatem obejmować takie zagadnienia typowe dla problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak na przykład: kwestie mieszkaniowe i związane z opieką medyczną czy sprawy regulowane przez prawo pracy oraz prawo rodzinne. Z darmowej pomocy korzystają często również osoby, które zamierzają dochodzić na drodze sądowej przysługujących im roszczeń alimentacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskiwania bezpłatnych porad prawnych znajdują się w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.