Ochrona członków zarządu dzięki o ubezpieczeniu OC

Ubezpieczenie członków zarządu jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w pełni dobrowolne, które dedykowane jest do członków zarządu, lecz także do wszystkich osób, które obejmują stanowiska zarządcze. Dzięki niemu otrzymuje się szeroką ochronę ubezpieczeniową sytuacji, kiedy dojdzie do spowodowania strat w związku z nieodpowiednim pełnieniem swoich obowiązków, a także nieprawidłowościami w związku z wykonywaniem czynności na stanowisku zarządcy spółki. Tym samym ubezpieczenie OC może obejmować wszystkich członków zarządu, lecz również członków Rady Nadzorczej czy też komisji rewizyjnej. Jednakże ubezpieczeniem mogą zostać objęci także prokurenci, założyciele, dyrektorowie, lecz również likwidatorzy spółki, a nawet małżonkowie członków władz spółki lub ich spadkobiercy.

Zakres ochrony ubezpieczenia dla członków zarządu

OC członków zarządu sprawdza się takich sytuacjach, kiedy członek zarządu dopuścił się w czasie realizacji zawodowych funkcji takiego czynu, który obejmował:

  • Niezgodne z prawem prowadzenie bieżącej działalności spółki
  • Uchybienia w zakresie kontroli działania spółki
  • Nieterminowe złożenie wniosku o upadłości
  • Zawyżanie cen w zakupionych linii technologicznych lub innych elementów materialnych
  • Zaniedbania w zakresie postępowań cywilnych oraz administracyjnych.

Wypłata odszkodowania

Zwrot ubezpieczenia d&o następuje wówczas, kiedy dojdzie do zaniedbania obowiązków ze strony członka władz. Jeżeli w związku z tym spółka ponosi straty finansowe wówczas wypłacany jest stosowne świadczenie finansowe. Konieczne jest jednak wniesienie roszczenia lub też wszczęcie postępowania wobec danego członka władz spółki. Na tej podstawie spółka może otrzymać zwrot kosztów. Dodatkowo również członek władz może otrzymać zwrot kosztów, który obejmować mogą obronę prawną, wsparcie psychologiczne, lecz również konsultacje ze specjalistami czy też ograniczenia straty. Decydując się na ubezpieczenie OC członka zarządu można zyskać pełną ochronę także prywatnego majątku członka. Jednocześnie zabezpieczony jest również majątek całej spółki. Dzięki temu możliwe jest kreowanie pozytywnego wizerunku jednakowo wszystkich członków władz spółki, ale również samej spółki. Jest to zatem bardzo korzystne rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo, a także stabilność finansową nawet w przypadku, kiedy dojdzie do nieodpowiednich postępowanie członka zarządu spółki. Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach zgodnie z potrzebami.